Online Goud Kopen

De wijze waarop goud aan te schaffen is bestaat hoofdzakelijk uit twee verschillende manieren. Er bestaan vele beleggingsproducten die een al dan niet gegarandeerde tegen waarde aan goud beloven en er is de mogelijkheid van fysiek goud kopen. Deze laatste optie betekend dat u letterlijk en figuurlijk alles zelf in de hand hebt en baas bent over uw beleggingen en het resultaat daar van.

Het mag duidelijk zijn dat fysiek online goud kopen zal betekenen dat u echt tastbaar goud aan schaft en dat dit een duidelijk andere manier van beleggen is. U bent hierbij, in tegenstelling tot veel andere vormen van beleggen, niet afhankelijk van koersen die op een redelijk toegankelijke beurs bepaald worden, maar van koersen die op de internationale grondstoffen beurs worden bepaald en waar u absoluut geen invloed op hebt. Online fysiek goud kopen betekend ook dat u belegd in een edelmetaal waarvan de koers voor een groot deel bepaald wordt door wat er zich in de wereld af speelt. Dit komt omdat goud nog steeds in het internationale betalingsverkeer gebruikt wordt en ook als garantie voor betalingen en als tegenwaarde voor normale valuta dient. Vandaar ook dat de prijs bij fysiek goud kopen erg gevoelig is voor de algemene economische situatie in de wereld. Dit is ook de reden dat veel beleggers een overstap maken van traditionele vormen van beleggen naar goud als de traditionele vormen van beleggen niets of niet voldoende opleveren. Hierbij zal fysiek online goud kopen terecht een duidelijke voorkeur hebben van beleggers die de zaken graag zelf in de hand willen houden.

Het zelf in de hand houden van de beleggingen zal natuurlijk letterlijk zo zijn omdat u in fysieke vorm daadwerkelijk gouden munten of goudbaren aan koopt. In figuurlijke zin zal bij fysiek goud kopen alles zelf in de hand houden betekenen dat u zelf bepaald wanneer de bij aankoop gevraagde prijs laag genoeg is voor u en wanneer de bij verkoop geboden prijs hoog genoeg is voor u. Hierdoor hebt u natuurlijk een zeer grote invloed op het resultaat dat u met uw beleggingen gaat behalen. Dit betekend natuurlijk wel dat u bij fysieke goudbaren kopen een goed idee moet hebben van de ontwikkelingen van de goudkoers. Alleen met die kennis kunt u immers bepalen of de prijs die gevraagd wordt interessant is voor u en of er voldoende winst potentie in uw aankoop zit. Bij fysieke gouden munten kopen geld dit natuurlijk ook al zal het rekenen daar een heel stuk eenvoudiger gaan. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat goudbaren in zeer veel verschillende gewichten verkrijgbaar zijn en gouden munten in veel minder verschillende gewichten maar hoofdzakelijk in een enkel gewicht verkrijgbaar zijn. Bij het fysiek goud kopen zult u daarnaast natuurlijk ook rekening moeten houden met de toekomstige verkoop van uw beleggingen. Ook bij de verkoop zal de keuze tussen goudbaren en gouden munten enige invloed hebben. Als u bij online fysiek goud kopen bijvoorbeeld kiest voor gouden munten dan mag u er van uit gaan dat deze bij verkoop snel een eenvoudig te herkennen en op echtheid te controleren zijn.

Gouden munten hebben veel uiterlijke kenmerken waaraan de echtheid gecontroleerd kan worden en worden wettelijke beschermd door diverse nationale wetgevingen. Daarom wordt door veel beleggers ook de voorkeur gegeven aan fysieke gouden munten kopen in plaats van andere vormen van goud. Aan de andere kant is het feit dat gouden munten alleen in gewichten van 1 troy ounce of een deel daarvan beschikbaar zijn een reden waarom grotere beleggers vaan andere keuzes maken. Fysiek goud kopen door middel van het aanschaffen van gouden munten zal voor grotere beleggers bezwaarlijk kunnen zijn omdat zij dan een groter aantal munten krijgen. Grotere beleggers willen groter bedragen kunnen beleggen in zo min mogelijk delen omdat de kans op vergissingen daarmee veel kleiner is. In dit geval is fysieke goudbaren kopen een veel betere oplossing omdat de keuze daarbij veel ruimer is. Uiteraard kan men in de vorm van goudbaren nog steeds een troy ounce goud kopen maar men kan ook voor veel grotere hoeveelheden kiezen als het budget dat toe laat. Wel moet men opletten bij fysiek goud kopen in de vorm van baren dat deze minder kenmerken hebben waaraan deze als echt herkend kunnen worden. Zorg er daarom voor dat u alleen goudbaren aanschaft die door erkende smelterijen zijn gemaakt omdat alleen deze de ‘good delivery’ status hebben en zonder uitgebreide analyse verhandeld kunnen worden. Met inachtneming van het bovenstaande is fysiek online goud kopen een hele goede investeringmogelijkheid die u mooie winsten op kan leveren.